Privacyverklaring

Voor het laatst bijgewerkt op: 25 maart 2024.

Ik vind jouw privacy erg belangrijk. Daarom verwerk ik jouw persoonsgegevens geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hoe ik dit doe en welke rechten je hebt, kun je lezen in deze privacyverklaring.

1 . Contactgegevens

Andy Vinkenborg
Helmbloemstraat 5
6707 HH Wageningen
E-mailadres: andy@andyvinkenborg.nl
KvK: 75454874

2. Wanneer verwerk ik welke persoonsgegevens?

Contact

Wanneer wij contact met elkaar hebben, dan verwerk ik jouw voor- en achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres, en/of telefoonnummer.
Grondslag AVG: gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar nooit langer dan nodig is

Offerte

Voor het opstellen van een offerte verwerk ik de voor- en achternaam van de contactpersoon van jouw bedrijf, jouw bedrijfsnaam, het e-mailadres van de contactpersoon en het telefoonnummer.
Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: minimaal 7 jaar vanwege de wettelijke bewaarplicht van financiƫle administratie, maar daarna niet langer dan nodig is

Afspraken

Wanneer je een videocallafspraak met mij wil maken, dan dien je jouw voor- en achternaam, en e-mailadres in te vullen in mijn afsprakenplanner, Calendly. Ik vraag om jouw e-mailadres zodat ik jou een bevestiging van de afspraak kan sturen.
Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar nooit langer dan nodig is

Begeleiding bij het bouwen van een nieuwe webshop

Wanneer jij mij de opdracht geeft om jou te begeleiden bij het bouwen van een nieuwe webshop, dan heb ik toegang tot alle Google-tools (Google Analytics, Google Search Console, Google Ads, Google Tag Manager) nodig en toegang tot jouw huidige CMS. Met deze Google-tools kan ik je statistieken afmeten, en de toegang tot jouw huidige CMS heb ik nodig zodat ik bijvoorbeeld jouw producten, categorieĆ«n en paginaā€™s in kaart kan brengen, te inventariseren welke tools er nu draaien, etc. Bij voorkeur maak jij een account voor mij aan met eigen inloggegevens. Doe je dit niet, dan verwerk ik jouw eigen inloggegevens.
Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: zolang jij klant blijft

E-commerce strategie

Wanneer jij mij de opdracht geeft om een E-commerce strategie te ontwikkelen, dan heb ik nodig: toegang tot alle Google-tools (Google Analytics, Google Search Console, Google Ads, Google Tag Manager), toegang tot jouw CMS, toegang tot advertentieplatformen (Meta, LinkedIn), toegang tot de feed management tool (Channable), en toegang tot marketplaces. Deze toegang heb ik nodig omdat ik een strategie op maat maak, gebaseerd op de data waarvoor toegang verkregen moet worden via bovenstaande platformen. Zonder deze toegang kan ik geen analyses uitvoeren en aanbevelingen geven. Bij voorkeur maak jij een account voor mij aan met eigen inloggegevens. Doe je dit niet, dan verwerk ik jouw eigen inloggegevens.
Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: zolang jij klant blijft

Online marketing strategie

Wanneer jij mij de opdracht geeft om een online marketing strategie te ontwikkelen, dan heb ik nodig: toegang tot alle Google-tools (Google Analytics, Google Search Console, Google Ads, Google Tag Manager), toegang tot jouw CMS, toegang tot advertentieplatformen (Meta, LinkedIn), en toegang tot marketplaces. Deze toegang heb ik nodig omdat ik een strategie op maat maak, gebaseerd op de data waarvoor toegang verkregen moet worden via bovenstaande platformen. Zonder deze toegang kan ik geen analyses uitvoeren en aanbevelingen geven. Bij voorkeur maak jij een account voor mij aan met eigen inloggegevens. Doe je dit niet, dan verwerk ik jouw eigen inloggegevens.
Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: zolang jij klant blijft

Uitbesteding Google Ads

Wanneer jij Google Ads aan mij uitbesteedt, dan heb ik toegang tot alle Google-tools (Google Analytics, Google Search Console, Google Ads, Google Tag Manager) nodig. Deze toegang heb ik nodig voor de werkzaamheden. Bij voorkeur maak jij een account voor mij aan met eigen inloggegevens. Doe je dit niet, dan verwerk ik jouw eigen inloggegevens.
Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: zolang jij klant blijft

Marketplaces inrichten

Wanneer jij door mij je marketplaces laat inrichten, dan heb ik nodig: toegang tot het CMS, toegang tot de feed management tool (Channable), en toegang tot marketplaces (Bol, Amazon, Leen Bakker, Blokker, Praxis/Brico, Obelink). Deze toegang heb ik nodig voor mijn werkzaamheden. Ik automatiseer namelijk het verkoopproces op de marketplaces door een koppeling te maken tussen jouw webshop en de marketplace. Bij voorkeur maak jij een account voor mij aan met eigen inloggegevens. Doe je dit niet, dan verwerk ik jouw eigen inloggegevens.
Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: zolang jij klant blijft

Facturatie / Financiƫle administratie

Voor de facturatie van opdrachten en voor mijn financiƫle administratie verwerk ik de voor- en achternaam (van de contactpersoon van jouw bedrijf), eventueel bedrijfsnaam, adresgegevens, klantnummer, factuurnummer, bankgegevens, KvK-nummer, telefoonnummer en/of e-mailadres (al dan niet van de contactpersoon). Deze gegevens vraag ik aan jou of had ik deels uit de KvK gehaald.
Grondslag AVG: wettelijke verplichting
Bewaartermijn: minimaal 7 jaar vanwege de wettelijke bewaarplicht van financiƫle administratie, maar daarna niet langer dan nodig is

Reviews

Het kan zijn dat ik vraag of jij een review wil schrijven die ik kan plaatsen op mijn website. Ik vraag dan per mail of ik jouw voor- en achternaam, functietitel en bedrijfsnaam mag gebruiken voor bij de review. Jouw e-mailadres had ik al door eerder contact.
Grondslag AVG: toestemming
Bewaartermijn: zolang mijn website online staat of totdat ik je review zelf niet meer wil gebruiken

Nieuwsbrief

Ik verstuur jou graag een nieuwsbrief. Je kunt jezelf hiervoor inschrijven op mijn website of via een inschrijfformulier via Substack en/of Convertkit, al dan niet bij het afnemen van een gratis product of dienst. Je kunt je op elk moment weer uitschrijven. Ik verwerk alleen jouw voornaam en e-mailadres.
Grondslag AVG: toestemming
Bewaartermijn: zolang je ingeschreven staat

Gratis Groeikansenscan

Wanneer je de gratis Groeikansenscan aanvraagt, dan doorloop ik jouw webshop en geef ik je verbetertips. Hiervoor heb ik jouw e-mailadres nodig en je domeinnaam. Je e-mailadres om mijn bevindingen te mailen, en je domeinnaam zodat ik weet welke webshop ik moet doorscannen.
Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: totdat ik de Groeikansenscan heb uitgevoerd

Urenregistratie

Ik registreer mijn uren zodat ik inzicht krijg in hoe ik mijn werkuren besteed en omdat dit handig is voor mijn (financiƫle) administratie. Hiervoor verwerk ik alleen je (bedrijfs)naam.
Grondslag AVG: gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar in ieder geval 7 jaar vanwege de wettelijke plicht van financiƫle administratie

Klantenoverzicht

Ik houd een klantenoverzicht bij zodat ik kan zien welke diensten ik aan mijn klanten verleen of heb verleend, welke afspraken gaan plaatsvinden of hebben plaatsgevonden en om te zien hoeveel klanten ik kan aannemen op dit moment. Hiervoor verwerk ik de voor- en achternaam (van je contactpersoon), bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer (van je contactpersoon).
Grondslag AVG: gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar niet langer dan nodig is

Het verzenden van een relatiegeschenk

Het kan zijn dat ik je een relatiegeschenk verstuur omdat ik je waardeer als klant of relatie.
Hiervoor verwerk ik jouw (bedrijfs)naam en adres.
Grondslag: gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar niet langer dan nodig is

Gerechtvaardigd belang

Voor sommige doelen verwerk ik persoonsgegevens op basis van de grondslag ā€œgerechtvaardigd belangā€. Het belang om jouw persoonsgegevens te verwerken is hierbij afgewogen tegen jouw belang (het recht op privacy). Ik verwerk daarom niet meer gegevens dan nodig is om het doel te bereiken en verwerkt ze ook niet langer dan nodig is.

3. Ontvangers van jouw persoonsgegevens

Jouw gegevens worden niet verstrekt aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of dit wettelijk verplicht is. De derde partijen waar ik (mogelijk) jouw gegevens aan heb verstrekt, zijn:

Ik verkoop jouw gegevens niet door aan derden.

4. Doorgifte aan derde landen

Ik probeer persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Economische Ruimte (EER) te verwerken. Het kan echter zijn dat ik toch diensten inzet van buiten de EER. Ik doe dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

5. Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Maatregelen die worden genomen, zijn bijvoorbeeld:

6. Geautomatiseerde besluitvorming

Er is sprake van geautomatiseerde besluitvorming als er automatisch besluiten worden gemaakt op basis van verwerkte persoonsgegevens, zonder dat er een echt persoon is tussengekomen. Ik maak geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

7. Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die op randapparatuur worden geplaatst wanneer je een website bezoekt, zoals op je laptop of telefoon. Deze cookies onthouden informatie en worden opgehaald wanneer je een website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies en welke ik op mijn website plaats, vind je in mijn cookieverklaring.

8. Jouw rechten

Indien jouw persoonsgegevens verwerkt worden, heb je hier in bepaalde mate controle over. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb jij de volgende rechten:

Recht op inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk. Kloppen bepaalde gegevens niet? Dan kun je mij verzoeken deze te rectificeren. Ook kan ik op jouw verzoek gegevens wissen.

Recht op beperking van de verwerking

Dit is het recht om (tijdelijk) te stoppen met het verwerken van jouw gegevens. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de gegevens die ik van jou heb, mogelijk onjuist zijn. Dan mag ik deze gegevens niet meer gebruiken totdat ik de juiste gegevens heb. Ook indien de verwerking van de gegevens onrechtmatig is, ik de gegevens niet meer nodig heb of wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen het verwerken van gegevens, moet ik (tijdelijk) stoppen met het verwerken van jouw gegevens.

Recht op bezwaar

Wanneer ik jouw gegevens verwerk vanwege ā€œgerechtvaardigd belangā€ en je het hier niet eens bent, dan kun je bezwaar maken. Wanneer je bezwaar maakt, dan zal ik de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij ik dwingende legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering. Wanneer je bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, dan verwerk ik deze gegevens niet meer.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van mij in een gestructureerde, gangbare en door een machine te lezen vorm te verkrijgen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen wanneer je mij toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of wanneer de verwerking geautomatiseerd wordt gedaan.

Recht om je toestemming in te trekken

Wanneer ik jouw toestemming heb gekregen om jouw persoonsgegevens te verwerken, dan heb jij te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van de persoonsgegevens vĆ³Ć³rdat je de toestemming hebt ingetrokken.

Recht om een klacht in te dienen

Heb je een klacht over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wil je een van deze rechten uitoefenen, mail dan naarĀ andy@andyvinkenborg.nl. Wil je het recht om een klacht in te dienen uitoefenen, neem dan contact op met deĀ Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Wijzigingen

Het kan zijn dat ik deze privacyverklaring in de tussentijd aanpas. Redenen daarvoor kunnen bijvoorbeeld wijzigingen in het bedrijf zijn, of nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wet- of regelgeving. De nieuwste versie zal altijd online gepubliceerd staan. Als de wijzigingen op jou van toepassing zijn, informeer ik jou daarover. Maak je na de wijzigingen nog steeds gebruik van mijn diensten, dan ga je akkoord met deze wijzigingen.